vineri, 9 noiembrie 2012

România nu e acceptată la masa bogaților

Țara noastră plăteşte contribuţii obligatorii, dar şi "voluntare", pentru a fi primită ca stat membru în "Clubul ţărilor bogate", recunoscându-i-se astfel statutul de ţară dezvoltată Cu toate acestea, de opt ani, rămânem doar cu titulatura de "observator", în organizaţia care pune bazele funcţionării economiei mondiale
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) cere Executivului bani pentru achitarea cotizaţiei aferente anului în curs pentru participarea ţării noastre la Comitetul pentru Turism al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La fel ca în 2012, de mai bine de opt ani de zile, România achită zeci de mii de euro anual, reprezentând contribuţii obligatorii şi/sau voluntare impuse de „Clubul ţărilor bogate", cum mai este denumită organizaţia, pentru participarea la alte aproximativ 15 comisii şi comitete ale OCDE, în speranţa acceptării aderării ţării noastre la Organizaţie. Cu toate acestea, deşi pentru noi, ca stat, aderarea la OCDE reprezintă unul dintre principalele obiective de politică externă, forul internaţional de dezbatere a politicilor economice şi sociale la nivel global nu ne dă prea mare importanţă şi ne permite accesul, evident, contra cost, doar în calitate de observator.
Având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizaţiei aferente anului în curs, contribuţie ce decurge din calitatea ţării noastre de observator în cadrul Comitetului pentru Turism al OCDE, MDRT cere Guvernului 25.600 de euro, din care 10.600 de euro pentru plata contribuţiei anuale şi 15.000 de euro pentru contribuţia „voluntară". „În conformitate cu prevederile (...) OCDE, contribuţia anuală aplicabilă statelor non-membre pentru participarea în cadrul structurilor de lucru are caracter obligatoriu, neîndeplinirea obligaţiilor financiare atrăgând după sine suspendarea ori excluderea statului din cadrul structurii de lucru respective. În acelaşi timp, conform cutumei, se plăteşte anual, de către statele participante la Comitetul pentru Turism, o contribuţie voluntară. Şi, ţinând cont de faptul că activitatea structurilor de lucru ale OCDE este finanţată în principal din plata contribuţiilor voluntare, implicarea financiară a statelor observatoare constituie un factor relevant în efectuarea evaluărilor individuale ce stau la baza acordării statutului de membru cu drepturi depline. Valoarea contribuţiei voluntare plătite de către statele cu statut de observator în cadrul Comitetului pentru Turism este între 15.000 şi 40.000 de euro. În anul 2011, România a achitat, de asemenea, o contribuţie voluntară în valoare de 15.000 de euro", precizează nota de fundamentare e proiectului de hotărâre de guvern prin care MDRT solicită Executivului fondurile necesare plăţii contribuţiei.
Tot nota de fundamentare explică faptul că achitarea obligaţiilor financiare ce decurg pentru România ca urmare a participării în cadrul Comitetului pentru Turism reprezintă o modalitate de reconfirmare a interesului României pentru obţinerea statutului de stat membru al OCDE, precum şi de consolidare a poziţiei deţinute la momentul actual în cadrul organizaţiei. În ceea ce priveşte Comitetul pentru Turism al OCDE, România deţine statutul de observator din septembrie 2006.
OCDE şi finanţele mondiale
OCDE reprezintă un for internaţional de dezbatere a politicilor economice şi sociale la nivel global, o asociaţie apolitică a ţărilor cel mai bine dezvoltate din punct de vedere economic, având drept misiune construirea unei economii puternice în statele membre, îmbunătăţirea eficienţei, perfectarea sistemelor de piaţă, extinderea comerţului liber şi contribuţia la dezvoltarea economică. Acceptarea candidaturilor noilor membri depinde în egală măsură de factori ce ţin de dezvoltarea economică a statului şi respectarea principiilor democratice, cât şi de participarea activă şi constantă în cadrul structurilor de lucru ale organizaţiei. România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în 2004, iar în prezent, „creşterea importanţei OCDE, în contextul în care Organizaţia este foarte activă în privinţa marilor provocări globale, inclusiv a crizei financiare mondiale, reprezintă un motiv în plus pentru ca România să considere admiterea în OCDE drept un obiectiv important al politicii sale externe", precizează Ministerul Afacerilor Externe.
Ţările membre OCDE, 32, reprezintă o structură foarte solidă. Celor 20 de state care au fondat organizaţia în 1961, printre care s-au numărat Canada, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi SUA, li s-au alăturat începând cu 1964 alţi 10 parteneri importanţi, printre care Australia, Japonia sau ţările din Grupul de la Vişegrad, ultima ţară din grup admisă fiind Republica Slovacă, în decembrie 2000. În 2010, s-au finalizat negocierile de aderare a patru state din cadrul grupului de ţări invitate la aderare, şi anume Chile, Slovenia, Estonia şi Israel, ultimele două fiind invitate să adere în cadrul reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE/MCM 2010 de la Paris (27-28 mai 2010), în prezent aşteptându-se finalizarea procedurilor legislative interne de aderare.
Statele membre ale Organizaţiei deţin împreună peste 70% din producţia şi comerţul mondial cu bunuri şi servicii şi peste 90% din volumul investiţiilor străine directe la nivel mondial.
În prezent, România participă, evident, contra cost, la următoarele structuri de lucru ale OCDE:
Centrul de Dezvoltare
Programul LEED privind Dezvoltarea Locală
Comitetul Oţelului
Grupul de Lucru pentru Construcţii Navale
Grupul de Lucru al Comitetului pentru Investiţii
Grupul de Lucru pentru IMM
Comitetul pentru Concurenţă
Comitetul pentru Turism
Comitetul pentru Agricultură
Comitetul pentru Statistică
Programul PISA
Comitetul pentru Drept Nuclear din cadrul Agenţiei pentru Energie Nucleară
Grupul de Lucru pentru Concurenţă şi Reglementare
Grupul de Lucru pentru Cooperare şi Implementare
Scheme OCDE pentru Agricultură
În imagine, ultima fotografie de familie a OCDE, la care România nu este reprezentată.
Carmen Istrate